Dr n. med. Barbara Rossochacka-Rostalska

Specjalista ginekologii onkologicznej oraz ginekologii i położnictwa

Afiliacja:
Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i
Hematologii we Wrocławiu (od 2008 roku)
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej (od 2014 roku)
Wykształcenie zawodowe:
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Specjalizacja w dziedzinie ginekologii i położnictwa
Specjalizacja w dziedzinie ginekologii onkologicznej
Stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny – Praca dotyczyła czynników prognostycznych w
raku jajnika i została wyróżniona przez Rektora Akademii Medycznej
Stypendystka Fundacji im. Jakuba Potockiego – staż w Centrum Onkologii Curie w Paryżu
Świadczone usługi medyczne w ONKOGIN:
Pełen zakres ambulatoryjnej diagnostyki i terapii ginekologicznej
Kwalifikacja pacjentek z ginekologicznymi nowotworami złośliwymi do leczenia operacyjnego.
Kwalifikacja pacjentek ze ginekologicznymi zmianami łagodnymi oraz nienowotworowymi do leczenia
operacyjnego.