Informacja

Zachęcamy osoby z obciążonym nowotworowo wywiadem rodzinnym do skorzystania z programu badania podatności na zachorowania na nowotwór.
Nowatorski program Badamy Geny opracował zespół Warsaw Genomics we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Badanie pozwala szybko i skutecznie ocenić ryzyko zachorowania na raka piersi lub prostaty, a także inne nowotwory dziedziczne. Koszt badania genetycznego to tylko 599 zł – czyli 15-20 razy mniej niż w innych częściach Europy.

Szacuje się, że jedna na trzy osoby w Polsce zachoruje na raka, a co czwarty nowotwór ma podłoże genetyczne. Jeśli odpowiednio wcześnie dowiemy się jakie jest ryzyko zachorowania na nowotwór, mamy szansę na uniknięcie choroby w przyszłości dzięki odpowiedniej profilaktyce.

Badanie polega na zebraniu danych klinicznych oraz analizie próbki krwi. Wystarczy zarejestrować się na stronie i oddać krew w jednym   punktów poboru w całej Polsce. Na wyniki czeka się 12 tygodni. Osoby, u których stwierdzone zostanie wysokie ryzyko zachorowania na nowotwór, będą zapraszane na bezpłatne konsultacje z lekarzem-genetykiem.

Wszelkie informacje na stronie: www.badamygeny.pl

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA

LEEP