Kolposkopia

Kolposkopia jest diagnostyczną procedurą medyczną polegającą na weryfikacji zmian patologicznych na szyjce macicy dzięki urządzeniu – kolposkopowi – pozwalającym na mikroskopową ocenę nabłonka szyjki macicy.

W kolposkopii weryfikujemy nieprawidłowe wyniki screeningowej cytologii (zmiany o typie ASC-US. LSIL i HSIL), infekcje wirusem HPV (zwłaszcza typami onkogennymi), jak również kontrolujemy skuteczność zabiegów ablacyjnych i resekcyjnych zmian na szyjce macicy (laseroterapia i LEEP/LLETZ).

W ONKOGIN stosujemy uznane kolposkopy firmy LABOMED z doskonała optyką, pozwalającą w różnych powiększeniach ocenić zmiany patologiczne na szyjce macicy, jak również na błonie śluzowej pochwy oraz sromu.

Kolposkop Prima firmy Labomed stosowany w ONKOGIN

Kolposkopia jest bezbolesną procedurą diagnostyczną, nie wymagającą żadnych przygotowań. Poza oglądaniem w różnych powiększeniach i filtrze zielonym światła wzbudzanego (co pozwala lepiej ocenić podścielisko naczyniowe szyjki macicy) stosujemy testy weryfikacyjne z 3% medycznym roztworem kwasu octowego (test Schillera) oraz z płynem Lugola celem lepszego uwidocznienia potencjalnych zmian oraz ich lokalizacji do weryfikacyjnej biopsji do badania histopatologicznego.

Przykłady najczęstszych zmian na szyjce macicy (CIN 1, 2 i 3) poniżej (obrazy kolposkopowe).

W przypadku konieczności biopsji szyjka macicy jest znieczulana miejscowo co czyni ją bezbolesną – po tej procedurze utrzymuje się kilkudniowe plamienie lub skąpe krwawienie, na ogół nie wymagające żadnej interwencji medycznej.

Kolposkopia jest też bezpieczną metodą weryfikacji nieprawidłowych wyników cytologii u pacjentek ciężarnych. Stosowane ww. odczynniki podczas takiego badania nie wpływają negatywnie na płód. O konieczności biopsji szyjki macicy u ciężarnej decyduje ostatecznie lekarz wykonujący badanie kolposkopowe – jeśli zmiana nie jest podejrzana o nowotwór inwazyjny lub bardzo zaawansowany stan przednowotworowy odstępujemy od biopsji do czasu kontroli po porodzie z uwagi na możliwość obfitego krwawienia z rozpulchnionej, ciążowej szyjki macicy.

Reasumując, kolposkopia w rękach doświadczonego specjalisty – zwłaszcza ginekologii onkologicznej – stanowi doskonałe narzędzie weryfikacji patologicznych zmian szyjki macicy oraz kwalifikacji zarówno do ambulatoryjnych procedur ablacyjnych (laser)  i resekcyjnych (LEEP/LLETZ), jak i bardziej rozległych zabiegów typu konizacji chirurgicznej, wykonywanej już w warunkach sali operacyjnej.