LEEP

Co to jest LEEP ?

 LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure) – oznacza wycięcie fragmentu szyjki macicy (najczęściej w kształcie stożka) ze zmiana chorobową i z odpowiednim marginesem zdrowej tkanki. Gdy wycinany jest duży stożek szyjki macicy obejmujący strefę transformacji (pogranicze międzynabłonkowe szyjki macicy) mówimy o procedurze LLETZ (Large Loop Excision of Transformation Zone).

Najczęstsze wskazania do wykonania procedury LEEP/LLETZ to  bardziej zaawansowane zmiany przednowotworowe szyjki macicy (dysplazja średnia i duża szyjki macicy: CIN 2/ CIN 3). Zabiegi typu LEEP wykorzystuje się też w przypadku, długotrwałej/ przetrwałej zmiany łagodnej typu CIN 1 – przy utrzymywaniu się niekorzystnych parametrów molekularnych i/lub progresji zmian w badaniu kolposkopowym. Inne, rzadsze wskazania to brodawki szyjki macicy oraz rozległe ektopie gruczołowe dające dolegliwości kliniczne.

Zaletą procedury LEEP/LLETZ jest wycięcie zmiany chorobowej z odpowiednim marginesem zdrowej tkanki (określanym podczas badania kolposkopowego) co sprawdzane jest w badaniu histopatologicznym, do którego wysłany jest materiał (stożek szyjki macicy) – zatem jest to rozszerzona biopsja mająca znaczenie zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne.

Schemat LEEP/LLETZ

leep Fragment (stożek) szyjki macicy – z odpowiednim marginesem usuwany jest przy użyciu cienkiej, wolframowej pętli elektrycznej

leep2 Loża po wyciętej zmianie w szyjce macicy jest następnie koagulowana celem uzyskania hemostazy

LEEP/LLETZ jest procedurą diagnostyczno-terapeutyczną – na ogół nie wymaga ponawiania i definitywnie leczy stan przednowotworowy raka szyjki macicy. Gojenie szyjki macicy, w przeciwieństwie do tradycyjnej konizacji (skalpelem), jest bardzo dobre a odsetek powikłań (krwawienia pozabiegowe) znikomy. Zdecydowana większość młodszych pacjentek, po przebytej procedurze LEEP/LLETZ, nie ma też w przyszłości problemów z zajściem w ciążę czy jej donoszeniem.

LEEP w warunkach ambulatoryjnych

Dzięki użyciu odpowiednich rozmiarowo pętli elektrycznych oraz wysokiej jakości  medycznego generatora prądu obecnie standardem wykonania procedury LEEP/LLETZ jest krótka, ambulatoryjna procedura nie wymagająca żadnych przygotowań oraz znieczulenia ogólnego czy przewodowego. Eliminuje to stres pacjentki związany z pobytem w szpitalu, umożliwia praktycznie normalne funkcjonowanie już w kolejnym dniu oraz znacznie obniża koszty.

W specjalistycznej przychodni ONKOGIN używamy nowoczesnej aparatury do LEEP/LLETZ renomowanej firmy ERBE co zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, po dokładnym ostrzyknięciu szyjki macicy środkiem znieczulającym, co stanowi jedyny, niewielki dyskomfort dla pacjentki. W niewielkim odsetku stosujemy przedzabiegową premedykację p/bólową, która ma na celu wyeliminować nawet ten niewielki stres.

20160825_165357Praktyczne wskazówki dla pacjentek mających przejść ambulatoryjną LEEP

  • U pacjentek miesiączkujących LEEP/LLETZ wykonuje się w pierwszej fazie cyklu
  • Do LEEP/LLETZ nie ma potrzeby być na czczo ani w jakiś specjalny sposób przygotowywać się. Zaleca się jedynie aby nie jeść większego posiłku 2-3 godziny przed procedurą. Plamienie nie przeszkadza w wykonaniu zabiegu – obfite krwawienie może ją jednakże uniemożliwić – do decyzji z lekarzem mającym przeprowadzić zabieg.
  • Zabieg pętlowy poprzedza, krótka rozmowa z lekarzem podczas której omówiony zostanie cel procedury, jej korzyści i ew. potencjalne powikłania – pacjentka poproszona zostanie o podpisanie zgody na taki zabieg. To jest też czas gdy można zadać lekarzowi pytania oraz powiedzieć o ew. uczuleniach na leki, poważnych problemach zdrowotnych, stosowanych lekach – co mogłoby mieć jakikolwiek  wpływ na przebieg tej procedury
  • LEEP/LLETZ trwa między 15 a 30 min, znieczulenie podawane jest miejscowo do szyjki macicy
  • Po zakończeniu procedury może być niewielkie krwawienie/plamienie oraz pewien dyskomfort w podbrzuszu (związany z pociąganiem szyjki macicy), które na ogół mija w ciągu pół godziny/ godziny
  • Po zabiegu pacjentka zostanie szczegółowo poinformowana przez lekarza wykonującego procedurę LEEP/LLETZ o jej przebiegu – dostanie tez dokładny opis zabiegu oraz stosowną inna dokumentację (np. recepty, zwolnienie lekarskie)
  • Ewentualne rzadkie dolegliwości (plamienie/krwawienie) trwają na ogół nie dłużej niż 7-10 dni po zabiegu  i nie wymagają specjalnych działań poza stosowaniem  leków dopochwowych i ograniczaniu większego wysiłku fizycznego (do wizyty kontrolnej pacjentka nie powinna współżyć oraz korzystać z basenów)  – w przypadku poważniejszych dolegliwości (zdarzających się sporadycznie), które wystąpiłyby w najbliższych dniach od zabiegu pacjentka proszona jest o pilny kontakt z lekarzem wykonującym histeroskopię lub z ośrodkiem.
  • Po 2-3 tygodniach od zabiegu pętlowego pacjentka dostaje informacje o wyniku histopatologicznym i zapraszana jest na konsultację i kontrolę ginekologiczną