Odbiór wyników badań w ONKOGIN

Uprzejmie informujemy, że od 2018, w związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych i wynikającymi z niej przepisami, wydajemy wyniki badań pacjentek w recepcji osobie zainteresowanej lub przez nią upoważnionej – po sprawdzeniu tożsamości.
Nie możemy natomiast wysyłać tych wyników drogą poczty tradycyjnej lub mailowej, jak
praktykowano dotychczas.

Jednocześnie trwają intensywne prace nad możliwością pobrania przez pacjentkę wyników badań bezpieczną drogą szyfrowaną on-line ze strony ONKOGIN lub współpracującego laboratorium więc zapewne niedługo taka możliwość otworzy się dla pacjentek ONKOGIN.

Prosimy zatem o wyrozumiałość i cierpliwość do czasu otwarcia tego nowego kanału bezpiecznego odbioru wyników badań medycznych. W recepcji, drogą telefoniczną lub mailową, można uzyskać informację o dostępności i możliwości odbioru wyniku jednakże recepcja nie jest upoważniona do odczytywania bądź komentowania wyników badań.

W przypadku nieprawidłowych wyników badań recepcja, na polecenie lekarza prowadzącego i pobierającego badanie, skontaktuje się niezwłocznie z zainteresowaną pacjentką celem umówienia wizyty konsultacyjnej z lekarzem.

Dziękujemy,
Zespół ONKOGIN