Profilowanie genomowe nowotworów ginekologicznych w ONKOGIN

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wykonania bardzo dokładnych badań genetycznych tkanki guza nowotworowego (bloczki parafinowe z preparatu biopsyjnego) oraz z krwi obwodowej pacjentki.

Profilowanie genetyczne obejmuje możliwość wykrycia aż do 324 możliwych mutacji wykrywanych w takce nowotworowej nowoczesną metodą NGS (Next Generation Sequencing), która uważana jest za najdokładniejszą metodę molekularną badania mutacji genowych.

Poza określeniem obecności konkretnych mutacji u chorej na nowotwór ginekologiczny współpracująca firma ROCHE DIAGNOSTICS opisze dokładnie najnowsze doniesienia naukowe dotyczące wykorzystania nowatorskich terapii celowanych w przypadku takiej mutacji (o ile istnieją) oraz przekaże wykaz ośrodków klinicznych na terenie Unii Europejskiej prowadzących takie terapie w ramach badań klinicznych.

Określenie istniejących mutacji w konkretnej tkance nowotworu jest szczególnie istotne dla chorych w zaawansowanym stadium gdzie standardowe leczenie systemowe (chemioterapia) nie przynosi spodziewanego efektu.

Dokładniejsze informacje można uzyskać klikając poniżej pobierz oraz podczas konsultacji u lekarza specjalisty ginekologii onkologicznej (dr Marcin Jędryka)

Firma ROCHE powołała fundację FOUNDATION MEDICINE celem wsparcia pacjentów (także finansowego) w aspekcie wykonania badań profilowania genomowego guza nowotworowego – szczegóły poniżej