Histeroskopia diagnostyczna

Co to jest histeroskopia diagnostyczna ?

Histeroskopia to badanie endoskopowe wnętrza macicy. Dzięki nowoczesnym technologiom można uzyskać doskonały, powiększony obraz kanału szyjki macicy i jamy macicy i ocenić je makroskopowo z pobraniem materiału do badania histopatologicznego.

Najczęstsze wskazania do wykonania diagnostycznej histeroskopii to nieprawidłowe krwawienia maciczne, diagnostyka niepłodności kobiecej oraz weryfikacja makroskopowa i histologiczna nieprawidłowych obrazów ultrasonograficznych wnętrza macicy (podejrzenie przerostów błony śluzowej macicy – endometrium; polipa/ polipów jamy macicy, mięśniaka/ mięśniaków jamy macicy; wad macicy).

Schemat histeroskopii diagnostycznej

Obraz wnętrza jamy macicy z ujściami macicznymi jajowodów

Obraz histeroskopowy polipów jamy macicy

Obraz histeroskopowy mięśniaka jamy macicy

Celem histeroskopii diagnostycznej jest ustalenie rozpoznania i weryfikacja histologiczna patologii jamy macicy przed leczeniem farmakologicznym lub operacyjnym. Czasem, przy niewielkich rozmiarach zmiany, udaje się ja usunąć podczas histeroskopii diagnostycznej. W innych przypadkach histeroskopia diagnostyczna poprzedza właściwą resekcję (histeroskopię operacyjną) wykonywana na ogół w warunkach sali operacyjnej.

Histeroskopia ambulatoryjna (Office hysteroscopy)

Dzięki miniaturyzacji histeroskopów obecnie standardem wykonania histeroskopii diagnostycznej jest krótka, ambulatoryjna procedura nie wymagająca żadnych przygotowań oraz znieczulenia ogólnego czy przewodowego. Eliminuje to stres pacjentki związany z pobytem w szpitalu, umożliwia normalne funkcjonowanie już w kolejnym dniu oraz znacznie obniża koszty.

W specjalistycznej przychodni ONKOGIN używamy nowoczesnych, kompaktowych histeroskopów o średnicy płaszcza 3,8 lub 5 mm dzięki czemu na ogół nie ma potrzeby rozszerzania kanału szyjki macicy a znieczulenie miejscowe jest w zupełności wystarczające (a czasem nawet zbędne). W większości przypadków udaje się nam wykonać histeroskopię ambulatoryjna sposobem Bettocchiego – wprowadzając bezpośrednio minihisteroskop kompaktowy – tj. bez używania metalowych narzędzi (wzierniki, kulociągi, sondy) co praktycznie eliminuje zupełnie jakikolwiek dyskomfort pacjentki

Minihisteroskop kompaktowy śred. 3,8 mm

Minihisteroskop posiada kanał roboczy, przez który możemy pobrać kleszczykami celowany materiał do badania histopatologicznego oraz usunąć niewielką zmianę przy użyciu odpowiednich kleszczyków, nożyczek, czy elektrod bipolarnych.

Minihisteroskop z elektrodą bipolarną

Praktyczne wskazówki dla pacjentek mających przejść ambulatoryjną histeroskopię diagnostyczną

  • U pacjentek miesiączkujących histeroskopię wykonuje się w pierwszej fazie cyklu
  • Do histeroskopii ambulatoryjnej nie ma potrzeby być na czczo ani w jakiś specjalny sposób przygotowywać się. Zaleca się jedynie aby nie jeść większego posiłku 2-3 godziny przed procedurą. Plamienie nie przeszkadza w wykonaniu histeroskopii – obfite krwawienie może ją jednakże uniemożliwić – do decyzji z lekarzem mającym przeprowadzić zabieg.
  • Zabieg histeroskopowy poprzedza, krótka rozmowa z lekarzem podczas której omówiony zostanie cel procedury, jej korzyści i ew. potencjalne powikłania – pacjentka poproszona zostanie o podpisanie zgody na taki zabieg. To jest też czas gdy można zadać lekarzowi pytania oraz powiedzieć o ew. uczuleniach na leki, poważnych problemach zdrowotnych, stosowanych lekach – co mogłoby mieć jakikolwiek wpływ na przebieg tej procedury
  • Histeroskopia diagnostyczna trwa między 15 a 30 min, znieczulenie podawane jest miejscowo do szyjki macicy a do jamy macicy przez histeroskop pompowana jest sól fizjologiczna, która rozszerza jamę macicy pozwalając na jej uwidocznienie
  • Po zakończeniu procedury może być niewielkie krwawienie/plamienie oraz pewien dyskomfort w podbrzuszu (związany z rozszerzaniem jamy macicy przez płynne medium), które na ogół mija w ciągu pół godziny/ godziny
  • Po zabiegu pacjentka zostanie szczegółowo poinformowana przez lekarza wykonującego histeroskopię o jej wyniku – dostanie tez dokładny opis zabiegu oraz stosowną inna dokumentację (np. recepty, zwolnienie lekarskie)
  • Ewentualne rzadkie dolegliwości (plamienie; pobolewanie w podbrzuszu) trwają na ogół nie dłużej niż 2-3 dni i nie wymagają specjalnych działań poza stosowaniem ogólno dostępnych leków p/bólowych i ograniczaniu wysiłku fizycznego – w przypadku poważniejszych dolegliwości (zdarzających się sporadycznie), które wystąpiłyby w ciągu doby od zabiegu pacjentka proszona jest o pilny kontakt z lekarzem wykonującym histeroskopię lub z ośrodkiem.
  • Po 2-3 tygodniach od histeroskopii pacjentka dostaje informacje o wyniku histopatologicznym i zapraszana jest na konsultację i kontrolę ginekologiczną