Cytologia płynna LBC

Cytologia płynna LBC (Liquid Based Cytology)

Cytologia cienkowarstwowa na podłożu płynnym (zwana też cytologią LBC) jest nowoczesną techniką laboratoryjną mającą zastosowanie w wykonywaniu przesiewowych badań cytologicznych szyjki macicy – coraz skuteczniej zastępującą tradycyjną metodę „szkiełkową”.  Nowoczesna metoda cytologii LBC jest dokładniejsza i czulsza – pobierana jest na podłoże płynne podlegające dalszej obróbce w laboratoriach cytologiczno-histopatologicznych, dzięki czemu unikamy wad tradycyjnej cytologii jak utrata części komórek szyjki macicy pozyskanych podczas pobieraniu wymazu oraz nierównomierne rozmieszczenie materiału na szkiełku, utrudniające ocenę komórek pobranego nabłonka szyjki macicy.

Poza zminimalizowaniem błędu odczytu wyniku cytologii szyjki macicy poprzez eliminację zanieczyszczenia preparatu przez inne elementy jak krwinki, leukocyty, bakterie i śluz, cytologia LBC umożliwia dokonanie, w razie potrzeby, dodatkowych badań (w tym molekularnych) – np. w kierunku identyfikacji wirusa HPV.

Zwiększona jakość i czułość cytologii LBC sprawia, że taka nowoczesna technika jest wysoce skuteczna w profilaktyce wykrywania zmian przednowotworowych raka szyjki macicy (tj.  tzw. dysplazji, ang. CIN – Cervical Intraepithelial Neoplasia) a zalecane interwały jej powtarzalności są trzyletnie.

Pacjentkom, u których wystąpiły kiedykolwiek zakażenia szyjki macicy wirusem HPV lub po przebytej dysplazji szyjki macicy oraz w przypadkach niejednoznacznych i wątpliwych wyników cytologicznych proponujemy tzw. co-testing, czyli jednoczasowe wykonanie badanie cytologiczne LBC oraz identyfikacja typów wysokiego ryzyka wirusa HPV. Można również, w przypadku nieprawidłowego wyniku cytologii LBC, w drugim etapie wykonać badanie w kierunku HPV High Risk, bez konieczności kolejnego wymazu – wykorzystując materiał już pobrany na cytologię LBC.

Obecnie w ONKOGIN oferujemy, we współpracy z renomowanymi laboratoriami diagnostycznymi, przesiewowo  tylko i wyłącznie cytologię LBC, z możliwością rozszerzenia tego badania o identyfikację infekcji HPV HR lub od razu tzw. co-testing.

Weryfikacja nieprawidłowych wyników cytologii LBC oraz co-testingu odbywa się w naszym ośrodku dzięki procedurze diagnostyki pogłębionej – kolposkopii (http://onkogin.pl/kolposkopia/) – wykonywanej przez doświadczonych specjalistów ginekologii onkologicznej naszej poradni.

Zapraszamy do skorzystania ze skryningowego badania cytologicznego szyjki macicy metodą LBC !

Źródło: https://diag.pl/lekarz/zlote-standardy-cytologii-liquid-based-cytology-lbc/