Informacja

Zachęcamy osoby z obciążonym nowotworowo wywiadem rodzinnym do skorzystania z programu badania podatności na zachorowania na nowotwór.
Nowatorski program Badamy Geny opracował zespół Warsaw Genomics we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Badanie pozwala szybko i skutecznie ocenić ryzyko zachorowania na raka piersi lub prostaty, a także inne nowotwory dziedziczne. Koszt badania genetycznego to tylko 599 zł – czyli 15-20 razy mniej niż w innych częściach Europy.

Szacuje się, że jedna na trzy osoby w Polsce zachoruje na raka, a co czwarty nowotwór ma podłoże genetyczne. Jeśli odpowiednio wcześnie dowiemy się jakie jest ryzyko zachorowania na nowotwór, mamy szansę na uniknięcie choroby w przyszłości dzięki odpowiedniej profilaktyce.

Badanie polega na zebraniu danych klinicznych oraz analizie próbki krwi. Wystarczy zarejestrować się na stronie i oddać krew w jednym   punktów poboru w całej Polsce. Na wyniki czeka się 12 tygodni. Osoby, u których stwierdzone zostanie wysokie ryzyko zachorowania na nowotwór, będą zapraszane na bezpłatne konsultacje z lekarzem-genetykiem.

Wszelkie informacje na stronie: www.badamygeny.pl

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA

LEEP

Odbiór wyników badań w ONKOGIN

Uprzejmie informujemy, że od 2018, w związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych i wynikającymi z niej przepisami, wydajemy wyniki badań pacjentek w recepcji osobie zainteresowanej lub przez nią upoważnionej – po sprawdzeniu tożsamości.
Nie możemy natomiast wysyłać tych wyników drogą poczty tradycyjnej lub mailowej, jak
praktykowano dotychczas.

Jednocześnie trwają intensywne prace nad możliwością pobrania przez pacjentkę wyników badań bezpieczną drogą szyfrowaną on-line ze strony ONKOGIN lub współpracującego laboratorium więc zapewne niedługo taka możliwość otworzy się dla pacjentek ONKOGIN.

Prosimy zatem o wyrozumiałość i cierpliwość do czasu otwarcia tego nowego kanału bezpiecznego odbioru wyników badań medycznych. W recepcji, drogą telefoniczną lub mailową, można uzyskać informację o dostępności i możliwości odbioru wyniku jednakże recepcja nie jest upoważniona do odczytywania bądź komentowania wyników badań.

W przypadku nieprawidłowych wyników badań recepcja, na polecenie lekarza prowadzącego i pobierającego badanie, skontaktuje się niezwłocznie z zainteresowaną pacjentką celem umówienia wizyty konsultacyjnej z lekarzem.

Dziękujemy,
Zespół ONKOGIN

Informacja dt. recept

Szanowni Państwo, w celu usprawnienia procesu rejestracji telefonicznej informujemy, iż od 15 września wszelkie pytania odnośnie recept  prosimy kierować wyłącznie drogą mailową na adres : rejestracja@onkogin.pl
Na zwrotny adres otrzymacie Państwo odpowiedź kiedy recepta będzie gotowa do odbioru.

Jednocześnie przypominamy, iż rejestracja może poinformować Pacjenta jedynie o tym, czy wynik jest już dostępny.
Zachęcamy również do korzystania z rejestracji on-line